top of page

 

Green Company

 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat men in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

 

Het zakenblad Green Company schrijft over groen ondernemen. Directie en managers geven hun visie op duurzame ontwikkelingen, beleid en bedrijfsvoering. Centraal staan de plannen en beslissingen in een onderneming die een positieve impact hebben op het milieu. De uitgave vormt een platform voor iedere organisatie die gaat voor een groenere wereld door maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle bedrijfsprocessen te integreren.

 

Green Company is crossmediaal. Dus een combinatie van print én online. De online editie is ontwikkeld voor desktop, laptop en tablet. De uitgave biedt legio mogelijkheden om de inhoud online te delen. Via email, website en sociale media heeft het maximaal bereik. Eén keer publiceren, overal lezen, met iedereen delen. 

SERVICES
 DB Mockup-Scherm Kloosterboer
ABOUT
bottom of page